پاستا و نودل

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

ماکارونی فرمی میکس ساده مانا


-وزن: 500 گرم
-وزن بسته‌بندی: 500 گرم
-فرم: فانتزی

4,450 تومان

ماکارونی شلز تک ماکارون


-وزن: 500 گرم
-وزن بسته‌بندی: 500 گرم
-فرم: صدفی
-سایر توضیحات:
-زمان پخت 8 تا 10 دقیقه
-ترکیبات : سمولینا، سبوس گندم، آب
-میانگین ارزش غذایی بر اساس سازمان غذا و دارو در 55 گرم
-میزان انرژی 193 کیلو کالری
-میزان چربی 0.8 گرم
-میزان کربوهیدرات 41 گرم
-میزان پروتئین 6.6 گرم

4,450 تومان

ماکارونی پاپ کورن تک ماکارون


-وزن: 500 گرم
-وزن بسته‌بندی: 500 گرم
-فرم: پیچی
-سایر توضیحات:
-زمان پخت 8 تا 10 دقیقه
-ترکیبات : سمولینا، آب
-میانگین ارزش غذایی بر اساس اطلاعات سازمان غذا و دارو در 55 گرم
-میزان انرژی 200 کیلو کالری
-میزان چربی 0.6 گرم
-میزان کربوهیدرات 42 گرم
-میزان پروتئین 6.7 گرم

4,450 تومان

ماکارونی فوسیلی با طعم سبزیجات تک ماکارون


-وزن: 500 گرم
-فرم: پیچی
-سایر توضیحات:
-زمان پخت 8 تا 10 دقیقه
-ترکیبات : آرد، گوجه فرنگی، اسفناج، آب
-میانگین ارزش غذایی بر اساس اطلاعات سازمان غذا و دارو در 55 گرم
-میزان انرژی 203 کیلو کالری
-میزان چربی 0.8 گرم
-میزان کربوهیدرات 42 گرم
-میزان پروتئین 7 گرم
-فاقد قند، نمک و اسیدهای چرب ترانس

6,100 تومان

ماکارونی پنه ریگاته تک ماکارون


-وزن: 500 گرم
-فرم: لوله‌ای
-سایر توضیحات:
-زمان پخت 8 تا 10 دقیقه
-ترکیبات : سمولینا، آب
-میانگین ارزش غذایی محصول در هر 55 گرم براساس
-اطلاعات سازمان غذا و دارو:
-میزان انرژی 200 کیلو کالری
-میزان چربی 0.6 گرم
-میزان کربوهیدرات 42 گرم
-میزان پروتئین 6.7 گرم

4,450 تومان

ماکارونی پروانه ای تک ماکارون


-وزن: 500 گرم
-فرم: پروانه ای
-سایر توضیحات:
-زمان پخت 8 تا 10 دقیقه
-- میانگین ارزش غذایی بر اساس اطلاعات سازمان غذا و دارو در هر 55 گرم
-میزان انرژی 200 کیلو کالری
-میزان چربی 0.6 گرم
-میزان کربوهیدرات 42 گرم
-میزان پروتئین 6.7 گرم
-فاقد قند، نمک و اسیدهای چرب ترانس

5,600 تومان

ماکارونی فرمی گوش ماهی کوچک مانا


-وزن: 500 گرم
-وزن بسته‌بندی: 500 گرم
-فرم: فانتزی

6,400 تومان

ماکارونی فرمی پروانه سبزیجات مانا


-وزن: 500 گرم
-فرم: پروانه ای

9,700 تومان

ماکارونی فرمی پروانه کوچک مانا


-وزن: 500 گرم
-فرم: پروانه ای

7,600 تومان

ماکارونی فرمی گوش ماهی سبزیجات مانا


-وزن: 500 گرم
-فرم: فانتزی

4,950 تومان

لازانیا تک ماکارون مقدار


-وزن: 500 گرم
-فرم: لازانیا
-سایر توضیحات:
-زمان پخت 6 تا 8 دقیقه
-ترکیبات : سمولینا، آب
-میانگین ارزش غذایی بر اساس سازمان غذا و دارو در 55 گرم
-میزان انرژی 200 کیلو کالری
-میزان چربی 0.6 گرم
-میزان کربوهیدرات 42 گرم
-میزان پروتئین 6.7 گرم
-حاوی 2 ادویه مخصوص
-فاقد قند، نمک و اسیدهای چرب ترانس
13000 %7
12,200 تومان

لازانیا تک ماکارون مقدار


-وزن: 300 گرم
-فرم: لازانیا
-سایر توضیحات:
-زمان پخت 6 تا 8 دقیقه
-ترکیبات : سمولینا، آب
-میانگین ارزش غذایی بر اساس سازمان غذا و دارو در 55 گرم
-میزان انرژی 200 کیلو کالری
-میزان چربی 0.6 گرم
-میزان کربوهیدرات 42 گرم
-میزان پروتئین 6.7 گرم
-حاوی ادویه مخصوص

8,000 تومان

لازانیا سریع پخت شیاردار تک ماکارون


-وزن: 250 گرم
-فرم:لازانیا
-سایر توضیحات:
-زمان پخت 2 تا 3 دقیقه
-ترکیبات : سمولینا، آب
-میانگین ارزش غذایی محصول در هر 55 گرم:
-میزان انرژی 200 کیلو کالری
-میزان چربی 0.6 گرم
-میزان کربوهیدرات 42 گرم
-میزان پروتئین 6.7 گرم
-فاقد قند
-حاوی ادویه مخصوص

8,000 تومان

اسپاگتی قطر 1.2 مانا


-وزن: 700 گرم
-فرم: رشته‌ای

7,800 تومان

اسپاگتی قطر 1.2 زر ماکارون


-وزن: 700 گرم
-فرم: رشته‌ای
-سایر توضیحات:
-ترکیبات : آب و آرد سمولینا
-ارزش غذایی محصول در هر 100 گرم :
-انرژی: 358 کیلوکالری
-چربی: 2 گرم
-نمک: 0.004 گرم
-فاقد قند و اسیدهای چرب ترانس

7,800 تومان

اسپاگتی قطر 1.2 تک ماکارون


-وزن: 700 گرم
-فرم: رشته‌ای
-سایر توضیحات:
-زمان پخت 6 تا 8 دقیقه
-ترکیبات : سمولینا، آب
-میانگین ارزش غذایی بر اساس اطلاعات سازمان غذا و دارو در 55 گرم
-میزان انرژی : 200 کیلو کالری
-میزان چربی : 0.6 گرم
-میزان کربوهیدرات : 42 گرم
-میزان پروتئین : 6.7 گرم

5,450 تومان

ماکارونی پروانه ای سمیرا - 500 گرم

وزن 500 گرم وزن بسته‌بندی 515 گرم فرم پروانه ای ارگانیک خیر
-سایر توضیحات:
-ارزش غذایی محصول در هر 100 گرم:
- انرژی: 355.6 کیلو کالری
- قند: 4.5 گرم
- چربی: 1.11 گرم
- نمک: 0.25 گرم
- اسید های چرب ترانس: 0 گرم

7,600 تومان

ماکارونی شلز زر ماکارون مقدار 500 گرم


-وزن: 500 گرم
-وزن بسته‌بندی: 512 گرم
-فرم: صدفی
-ارگانیک: خیر
-سایر توضیحات:
-ترکیبات: آب و آرد سمولینا
-رارزش غذایی محصول در هر 100 گرم:
- انرژی: 196.9 کیلوکالری
- چربی: 1.1 گرم
-نمک: 0.077 گرم
- فاقد قند و اسیدهای چرب ترانس

6,400 تومان

ماکارونی شلز سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم


-وزن: 500 گرم
-وزن بسته‌بندی: 510 گرم
-فرم: صدفی
-ارگانیک: خیر
-سایر توضیحات:
-ارزش غذایی در 55 گرم:
-چربی کل: 1.1 گرم
- نمک: 0.048 گرم
-فاقد قند و اسیدهای چرب ترانس

9,300 تومان

ماکارونی فرمی فوسیلی زر ماکارون مقدار 500 گرم


-روزن: 500 گرم
-وزن بسته‌بندی: 519 گرم
-فرم: پیچی
-سایر توضیحات:
-ارزش غذایی در 55 گرم:
- قند 0 گرم
- چربی کل 1.1 گرم
- نمک 0.077 گرم
- اسیدهای چرب ترانس 0 گرم

6,400 تومان

ماکارونی پنه جهان مقدار 500 گرم


-وزن: 500 گرم
-وزن بسته‌بندی: 502 گرم
-فرم: لوله‌ای
-سایر توضیحات:
- زمان پخت 10 دقیقه
- تهیه شده با آرد سمولینا
- ارزش غذایی در هر لیوان ماکارونی خشک معادل 55 گرم:
- انرژی: 203 کیلوکالری
- قند: 0.75 گرم
- چربی: 0.54 گرم
- نمک: 0.01 گرم
- اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

6,400 تومان

ماکارونی پروانه ای زر ماکارون مقدار 500 گرم


-وزن: 500 گرم
-وزن بسته‌بندی: 507 گرم
-فرم: پروانه ای
-ارگانیک: خیر
-سایر توضیحات:
-ترکیبات: آب و آرد سمولینا
-ارزش غذایی محصول در هر 100 گرم:
-انرژی: 358 کیلوکالری
- چربی: 2 گرم
- نمک: 0.056 گرم
-فاقد قند و اسیدهای چرب ترانس

7,100 تومان

لازانیا مانا مقدار 500 گرم


-وزن: 500 گرم
-فرم: لازانیا

18,500 تومان

لازانیا مانا مقدار 300 گرم


-وزن: 300 گرم
-فرم: لازانیا

10,800 تومان